Sözler Cilt 2

Sözler Cilt 2, 399. Sayfa

Konferans
 Teşrin-i Sâni 1950'de Ankara Üniversitesinde profesör ve meb'uslarımız ve Pakistanlı misafirlerimiz ve muhtelif fakülte talebelerinin huzurunda, Fakülte Mescidinde gece yarısına kadar devam eden bir mecliste verilen ve büyük bir alâka ve ehemmiyetle dinlenmiş olan bir konferanstır.

SORU & CEVAP
İsminiz Sorunuz