Lem'alar

Lemalar, 253. Sayfa


Ben gençlik zamanında bizim memlekette gördüğüm eski medresenin aynı vaziyetini görüyorum. Çünkü, vilâyât-ı şarkiyede eski âdet medrese talebelerinin bir kısmının tayınatları dışarıdan geliyordu. Ve bazı medreseler, içinde pişiriyorlardı. Ve daha kaç cihette bu çilehaneye benziyorlardı. Ben de lezzetli bir tahassür içinde buraya baktıkça, o eski gençlik ve şirin zamana hayalen gidiyorum ve ihtiyarlık vaziyetlerini unutuyorum.
ba
Yirmi Altıncı Lem'anın Zeyli
Yirmi Birinci Mektup olup, Mektubat mecmuasına idhal edildiğinden buraya derc edilmedi.
ba
Yirmi Yedinci Lem'a
 Eskişehir Mahkeme Müdafaasıdır. Tarihçe-i Hayat'ta neşredilmiştir.
ba

SORU & CEVAP
İsminiz Sorunuz