Emirdağ Lahikasi Cilt 2

Emirdağ Lahikasi Cilt 2

EMİRDAĞ LAHİKASI 2. CİLT ÜSTADIMIZ TARAFINDAN İNCELENMEMİŞ OLUP 1960 YILINDA BASILMIŞTIR, 5. Sayfa

 "Emirdağ Lâhikası-I" ile bu "Emirdağ Lâhikası-II" arasında Nur Müellifi Üstadımız Hazretleri bazı talebeleriyle Afyon hapsine sevkle, orada muhakeme edilmiş ve Afyon hapsinde kaldığı yirmi ay zarfında yazdıkları mektup ve müdafaaları Şuâlar'da ve kısmen Tarihçe-i Hayat'ta neşredilmiştir.

SORU & CEVAP
İsminiz Sorunuz