Sözler Cilt 1

Sözler Cilt 1, 283. Sayfa

 Fihrist
 Âyât-ı Kur'âniyenin bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur eczalarından Sözler Mecmuasının mücmel bir fihristesidir.
BİRİNCİ SÖZ:.... 3
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ 1 'in çok esrâr-ı mühimmesinden bir sırrını güzel bir temsil ile tefsir eder. Ve بِسْمِ اللهِ 2 ne kadar kıymettar bir şeâir-i İslâmiye olduğunu gösteriyor.
On Dördüncü Lem'a'nın İkinci Makamı:....6
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ in en mühim beş altı sırlarını tefsir ediyor. Ve بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Kur'ân'ın bir hülâsası ve bir fihristesi ve miftahı olduğunu gösterdiği gibi, Arştan ferşe kadar uzanmış bir hatt-ı kudsî-i nûranî olmakla beraber, Saadet-i Ebediye kapısını açan bir anahtar ve her mübarek şeye feyiz ve bereket veren bir menba-ı envar olduğunu beyan eder. Bu İkinci Makam, en birinci risale olan, "Birinci Söz"e bakar. Âdeta, Risale-i Nur eczaları bir daire hükmünde olup; müntehaiptidasına بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ hatt-ı mübarekiyle ittihad ediyor. Ve bu makamda "Altı Sır" yerine otuz yazılacaktı. Şimdilik altı kaldı. Kısadır, fakat gayet büyük hakaiki tazammun ediyor. Bunu dikkatle okuyan, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ne kadar kıymettar bir hazine-i kudsiye olduğunu anlar.
İKİNCİ SÖZ: .... 12
اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 1 meâlinde ve iman hakkındaki âyetlerin mühim bir sırrını gayet makul bir temsil ile tefsir eder.Haşiye 1
ÜÇÜNCÜ SÖZ: .... 14
يَۤا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا 2 âyetinin meâlinde ve ubudiyet hakkındaki âyetlerin mühim bir hakikatini mantıkî bir temsil ile tefsir ediyor.Haşiye 2
DÖRDÜNCÜ SÖZ: .... 16
  اِنَّ اصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا 3âyetinin meâlinde ve namaz hakkındaki âyetlerin mühim bir sırrını, gayet makul ve mantıkî bir temsil ile tefsir ediyor. Zerre miktar insafı bulunanı teslime mecbur ediyor.

SORU & CEVAP
İsminiz Sorunuz