Tarihçe-i Hayat

Tarihçe-i Hayat, 115. Sayfa


 
Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler:
Bir Kadîr-i Zülcelâlin haşmet-i sultanına,
 
Birer burhan-ı nurefşânız biz, vücud-u Sânia,
Hem vahdete, hem kudrete şahitleriz biz.
 
Bu zeminin yüzünü yaldızlayan
Nazenin mu'cizâtı çün melek seyranına,
Şu semânın arza bakan, Cennete dikkat eden
Binler müdakkik gözleriz biz.
Haşiye
 
Tûbâ-yı hilkatten semâvât şakkına

Hep kehkeşan ağsânına,
 
Bir Cemîl-i Zülcelâlin dest-i hikmetle takılmış
Pek güzel meyveleriz biz.
 
Şu semâvât ehline birer mescid-i seyyar
Birer hane-i devvar, birer ulvî âşiyâne,
 
Birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar
Birer tayyareleriz biz.
 
Bir Kadîr-i Zülkemâlin, bir Hakîm-i Zülcelâlin
Birer mu'cize-i kudret, birer harika-i san'at-ı Hâlıkane,
 
Birer nadire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat
Birer nur âlemiyiz biz.
Böyle yüz bin dil ile yüz bin burhan gösteririz
İşittiririz insan olan insana.
 
Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü,
Hem işitmez sözümüzü. Hak söyleyen âyetleriz biz.
 
Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz, âbidâne zikrederiz
Kehkeşanın halka-i kübrâsına mensup birer meczuplarız biz.
اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى 1
Said Nursî
ba

SORU & CEVAP
İsminiz Sorunuz