Tarihçe-i Hayat

Tarihçe-i Hayat, 208. Sayfa


Dördüncü Kısım
Kastamonu hayatı

Bediüzzaman Said Nursî'nin Kastamonu'da, Sekiz Sene Karakolun
Göz Hapsi Altında İkamete Mecbur Edildiği Ev (solda) Ve 
Karşısında Polis Karakolu
Bediüzzaman Said Nursî, Eskişehir hapsinden çıktıktan sonra, Kastamonu vilâyetine nefyediliyor. Uzun bir müddet polis karakolunda ikamete mecbur edildikten sonra, karakolun tam karşısında, daimî bir tarassut altında olan bir eve yerleştiriliyor.
Orada, sekiz sene ağır bir istibdat ve göz hapsi altında bir sürgün hayatı geçirtiliyor. Fakat o, kat'iyen boş durmuyor, neşr-i envar-ı Kur'âniyeye gizli olarak devam ediyor. Bilhassa İnebolu'da çok fedakâr ve faal talebeleri yetişiyor. Aynen Isparta talebeleri gibi, şevkle Risale-i Nur'u yazmaya ve etrafa perde altında neşretmeye başlıyorlar. Karadeniz havalisinde de Risale-i Nur eserleri böylece büyük bir rağbet görmeye başlıyor.

SORU & CEVAP
İsminiz Sorunuz