Tarihçe-i Hayat

Değiştirilen Kısımlar

ÖNEMLİ BİR DÜZELTME

309. VE 310. SAYFALARDA ÖNEMLİ BİR HATA YAPILARAK BELİRLENEN PARAGRAF BAZI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATLARINDA KOMPLE ÇIKARILMIŞTIR.

Sayfanın en alt paragrafında bulunan Bilhassa, “Bediüzzaman, Mehdi olduğunu dava ediyor.” İttihamı, katiyen ispat edilemiyor. Bilakis; Bediüzzamanın hiçbir manevi makam dava etmediği kendisinin hiç olduğunu iddia ettiği, başkaları tarafından verilen manevi rütbe ve makamları da kabul etmediği ve ehli ilim olan zatların, onun Mehdi olduğuna dair yazdıkları ilmi mektupları aldığı vakit şiddetle hiddet ederek, onları red edip hatırlarını kırdığı tahakkuk ediyor. Aramalarda ele geçirilen mektuplarda bu vaziyet meydana çıkıyor. ifadeleri bazı Risale-i Nur Külliyatlarında yayınlanmamıştır.

Tarihçe-i Hayat, 309. Sayfa


Beşinci Kısım
Denizli hayatı
Risale-i Nur'un neşriyat ve fütuhat dairesi gittikçe genişliyor. İştiyakla Nurları okuyanlar, günden güne ziyadeleşiyor. Risale-i Nur'daki harika kuvvet ve tesiratın neticesini müşahede eden gizli İslâmiyet düşmanları yine bir entrika çevirip Risale-i Nur'a ve müellifi Bediüzzaman'a suikastle, "Bediüzzaman gizli cemiyet kuruyor, halkı hükûmet aleyhine çeviriyor, inkılâpları kökünden yıkıyor, Mustafa Kemal'e deccal, süfyan, din yıkıcısı diyor, bunu hadislerle ispat ediyor" gibi bir sürü bahaneler ve yalanlarla itham edilerek Kastamonu'dan Denizli Ağır Ceza Mahkemesine, yüz yirmi altı talebesiyle beraber 1943 senesinde sevk ediliyor.Haşiye Sonra, Risale-i Nur Külliyatında siyasî bir mevzu olup olmadığını tetkik için birkaç memurdan müteşekkil bir ehl-i vukuf teşkil edilerek, müsadere edilen Nur Risaleleri ve mektuplar tetkike başlanınca, Bediüzzaman, "Bu vukufsuz ehl-i vukuf, Risale-i Nur'u tetkik edemez. Ankara'da yüksek, ilmî bir ehl-i vukuf teşkil ettirilsin. Avrupa'dan feylesoflar getirilsin. Eğer onlar bir suç bulurlarsa, en ağır cezaya razıyım" der. Bunun üzerine Risale-i Nur Külliyatı ve bütün mektuplar, Ankara'da profesörler ve yüksek âlimlerden mürekkep bir ehl-i vukufa satır satır tetkik ettirilir. Ehl-i vukuf tarafından, "Bediüzzaman'ın siyasî bir faaliyeti yoktur. Onun mesleğinde cemiyetçilik ve tarikatçılık mevcut değildir. Eserleri ilmî ve imanîdir, Kur'ân'ın bir tefsiridir" diye rapor veriliyor. Mahkemeye verilişindeki ithamlar, delilsiz ve ispatsız olduğu için, birtakım uydurma bahane ve tertiplerden ibaret olduğu anlaşılıyor. Bilhassa, “Bediüzzaman, Mehdi olduğunu dava ediyor.” İttihamı, katiyen ispat edilemiyor. Bilakis; Bediüzzamanın hiçbir manevi makam dava etmediği kendisinin hiç olduğunu iddia ettiği, başkaları tarafından verilen manevi rütbe ve makamları da kabul etmediği ve ehli ilim olan zatların, onun Mehdi olduğuna dair yazdıkları ilmi mektupları aldığı vakit

SORU & CEVAP
İsminiz Sorunuz