Sikke-i Tasdik-i Gaybi

Değiştirilen Kısımlar

BU SAYFADA HATA YAPILARAK 1958 BASKILI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA OLDUĞU HALDE BAZI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATLARINDA AŞAĞIDA MAVİ RENKLE BELİRTİLEN 5 BEYİT ÇIKARILMIŞTIR.

Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 214. Sayfa


Bunlardı mübarek yüce cem'iyet-i şûrâ,
Bunlardı o nurdan dizilen halka-i kübrâ.
 
Bunlardı alan Suriye, Irak, ülke-i Kisrâ,
Bunlarla ziyâdar o karanlık koca sahrâ.
 
Bunlardı veren hasta, alîl gözlere bir fer,
Bunlardı o tarihe geçen şanlı gazanfer.

Her hepsi de bir zerre-i nuru o Habîbin,
Her an görünür gözlere ondan nice yüz bin.
 
Nur altına girmiş bulunan türlü cemaat,
Hem buldu beka, hem de bütün gördü adalet.
  Ecdâd-ı izâmın o büyük ruhları küskün, Zira ne küfürler okunur onlara hergün. Yağmıştı o gün âh ne kederler, ne elemler, Âciz onu hep yazmaya, eller ve kalemler. Binlerce yetimin yıkılan kalbini sen yap, Affet yeter artık, o Habîb aşkına, yâ Rab! Derken yeter artık, bizi affet güzel Allah! Sarsıldı cihan, öldü de bir gümgüme nâgâh. Buz parçası halinde bulut, bir yere düşmüş, Erkek ve kadın hepsi de ol semte üşüşmüş…
Derhal açılıp gökyüzü hem parladı ol nurdan gelen Risâlei'n-Nur
Hallâk-ı Rahîm eyledi mahlûkunu mesrur.
 
Zulmet dağılıp başladı bir yep yeni gündüz,
Bir neş'e duyup sustu biraz ağlayan o göz.
 
Bir dem bile düşmezken onun âhı dilinden,
Kurtuldu, yazık dertli beşer derdin elinden.
 

SORU & CEVAP
İsminiz Sorunuz