Sikke-i Tasdik-i Gaybi

Değiştirilen Kısımlar

ÖNEMLİ NOT

57., 58. ve 59. Sayfalarda ciddi bir hata yapılarak 1958 baskılı Risale-i Nur’ Külliyatlarında bulunan bu sayfalar farklı bir yerde yayınlanmıştır.

Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 59. Sayfa

hal ve keşfeden; ve en muannid dinsizleri susturup ilzam eden; ve Mirac ve haşr-i cismânî gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur'ân hakikatlerini en mütemerrid ve en muannid feylesoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları, elbette küre-i arzı ve küre-i havâiyeyi kendi ile alâkadar eder ve bu asrı ve istikbali kendiyle meşgul edecek bir hakikat-i Kur'âniyedir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılınçtır.
اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى 1
Emirdağı'nda Kardeşiniz
Said Nursî
 Küçük Hüsrev Feyzi'nin bir istihracıdır.
Otuz üçüncü âyetten Hafız Ali'nin istihracının bir zeyli ve lâhikasıdır.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
Sûre-i Zümer'de اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلاِسْلاَمِ فَهُوَ عَلٰى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ 1 âyet-i azîmenin mânâ-yı sarihinden başka, bir mânâ-yı işârî tabakasının külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur ve tercümanı olduğuna kuvvetli bir delil buldum. اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلاِسْلاَمِ فَهُوَ 2 cümlesi, hesab-ı cifrî ve ebcedî ve riyazîyle bin üç yüz yirmi dokuz veya sekiz eder. Demek مَنْ külliyetinde ve فَهُوَ işaretinde dahil ve medâr-ı nazar bir ferdi, inşirah-ı sadır nuruyla başka bir hâlete girip eski sıkıntıdan kurtulup nuranî bir mesleğe giren bir şahıs, eski ve yeni Harb-i Umumînin gelmeye hazırlanmaları olan o dehşetli tarihe ve o ferdin vaziyetine remzen bakar.
فَهُوَ عَلٰى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ 3 deki نُورٍ مِنْ رَبِّهِ 4 kelimesi, Risale-i Nur ismine

SORU & CEVAP
İsminiz Sorunuz