Şualar

 • Beşinci Şuâ
 • On Beşinci Şuâ
 • Birinci Şuâ
 • Sekizinci Şuâ
 • Fihrist
  • Şualar, 502. Sayfa

    Ed-Dâî
   1Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde
   Said'den yetmiş dokuz emvat
   2 bâ-âsâm âlâma.
    
   Sekseninci olmuştur mezara bir mezar taş,
Beraber ağlıyor
   3 hüsrân-ı İslâma.
    
   Mezar taşımla pür-emvat enîndar o mezarımla
   Revânım saha-i ukbâ-yı ferdâma.
    
   Yakînim var ki, istikbal semâvâtı, zemin-i Asya
   Bâhem olur teslim yed-i beyzâ-yı İslâma.
    
   Zira yemin-i yümn-ü imandır,
   Verir emn ü eman ile enâma.
   ba

   SORU & CEVAP
   İsminiz Sorunuz